All-europeiskt FF mote i sommar.

Discussion in 'Nordic Countries Discussion' started by Obi Anne, Nov 20, 2001.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Obi Anne FF manager Celebrations

  Manager
  Member Since:
  Nov 4, 1998
  star 8
  Vi planerar fortfarande att vi ska ha ett FF mote for alla i Europa i London i juli, trots att det nu inte blir att vi gar och ser premiaren.

  Alla som ar intresserade hor av er i den har traden sa fort som mojligt. Planerna sa langt ar London i juli, 3-4 dagar, och vi sover pa vandrarhem ganska nara centrum.
Thread Status:
Not open for further replies.