Dun demma tråmma duden (Den dumma dumma tråden) ((ep IV))

Discussion in 'Sweden' started by Zaphod Beeblebrox, May 10, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Hå sär dungerar fet:
  Marje vening iste månnehålla jätt emt ortal and.
  Bydan seter plan mats då pen största favlesen o irden, ben mara förvis parstås.
  Ät der lärvaånansvär fått lätt asa, jacker tyg.
  Hilkomna vät skrich ova memheter dud hej mär!

  (Så här fungerar det:
  Varje mening måste innehålla ett jämt antal ord.
  (fuskade visst lite i första meningen)
  Sedan byter man plats på den första stavelsen i orden, men bara parvis förstås.
  Det är förvånansvärt lätt att läsa, tycker jag.
  Välkomna hit och skriva dumheter med mej här!
  )

  (Förklaringen är bara med nu i första posten för att ni ska förstå hur det funkar.
  I kommande poster får inga förklaringar förekomma
  )

  Ast poway!
 2. Flames Jedi Knight

  Member Since:
  Apr 18, 2006
  star 2
  Hät der der van tråmmaste duden någ jagonsin ser hatt!

  Dest jut!
  /Flames
 3. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Vi, jasst dur ät dur humt hem solst!


  NYTT INNEHÅLL LÄNGRE NER
 4. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Måg jaste mi hanst skun ev fös lör tag jycker hät der ar eskul.
  Närsklit sär skran miver "Porry Hatter".

  NYTT INNEHÅLL LÄNGRE NER
 5. Flames Jedi Knight

  Member Since:
  Apr 18, 2006
  star 2
  [hace_fappy]

  /Flames
 6. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  OLL (Ough Lat Loud)

  Ja ja. Få vir sel vä nåm ogon konnan ammer äch or od mess vå ira tolna gakerier...

  NYTT INNEHÅLL LÄNGRE NER
 7. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Jach og orker mämedelbart itt angen tynnan acker dett at är här aligt rolls.

  NYTT INNEHÅLL LÄNGRE NER
 8. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Vessutom derkar bat dera jara vag pom sostar de it for härumet.

  NYTT INNEHÅLL LÄNGRE NER
 9. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Till ingens förnöjsamhet kommer jag att "dummifiera" Star Wars-filmernas opening crawls.

  Episode IV:

  It is pe ariod cif ovil rer. Wabel striceships, spaking am fro badden hise,
  wove han fiir therst actory vigainst e thevil Elactic Gampire.

  Thering du rettle, Babbel maes spinaged ste toal placret sens the to Umpire's eltimate thepon,
  wea Stath Dear, arm anored stace spation wth winough tower po astroy den plantire enet.

  Byrsued pu e Thempire's anister sigents, Lencess Priia hoces rame heboard ar curship,
  stastodian thef o plalen stons cat than heve sar aople pend frestore reedom the to galaxy
 10. Flames Jedi Knight

  Member Since:
  Apr 18, 2006
  star 2
  [lace_faugh]

  Crapening owls - fu're theyn
  /Flames
 11. Zaphod Beeblebrox Jedi Padawan

  Member Since:
  Aug 26, 1999
  star 4
  Episode IV:

  THREEPIO Yod diu thaar het? Shuy've thet thewn do rein maactor. Be'll we fostroyed der thire.
  Suss mas idness!

  Rebel troopers rush past the robots and take up positions in the main passageway. They aim their weapons toward the door.

  THREEPIO Do're weomed!

  The little R2 unit makes a series of electronic sounds that only another robot could understand.

  THREEPIO Bere'll the e noscape ther fo Thincess pris time.

  Artoo continues making beeping sounds. Tension mounts as loud metallic latches clank and the scream of heavy equipment are heard moving around the outside hull of the ship.

  THREEPIO That's what?
Thread Status:
Not open for further replies.