main
side
curve
 1. Welcome to the new boards! Details here!

FanForce Sweden: The Unknown Regions - en introduktion

Discussion in 'Sweden' started by Obi Anne , Jul 28, 2004.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Obi Anne

  Obi Anne FF manager Celebrations star 8 Manager

  Registered:
  Nov 4, 1998
  Version 2 av denna klassiker kommer i nästa post.


  edit/stickytiden hade tydligen gått ut.
   
 2. Enji

  Enji Jedi Master star 6

  Registered:
  May 14, 2002
  Välkommen till FanForce Sweden: The Unknown Regions! :)

  Förhoppningsvis kommer vi inte att vara så okända för dig i fortsättningen. (For an English version, scroll down to next post.)

  Vad är då FanForce Sweden egentligen?

  FanForce är ett nätverk för Star Wars-fans över hela världen. Nätverket är uppdelat i regioner, Sverige tillhör Nordic Countries, i dessa regioner finns både officiella avdelningar (chapters) och inofficiella forum. För att bli officiella så krävs att medlemmarna på forumet har träffats minst tre gånger i verkligheten, och att det varit minst tre personer närvarande.

  För en genomgång av vad FanForce är så rekommenderar jag [link=http://boards.theforce.net/message.asp?topic=8690858]FanForce FAQ[/link]. Det finns också en äldre, numera låst [link=http://boards.theforce.net/message.asp?topic=4968020]Nordic Countries FAQ[/link], som dock inte är helt up-to-date med alla saker. [link=http://boards.theforce.net/Sweden/b10327/7519053/?14]Här finns även en tråd[/link] med FFS allra tidigaste historia nedtecknad.

  De som är ansvariga för forumet och FF Sweden (FFS) är [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=224389][hl=snow]Obi Anne[/hl][/link] och [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=679741]Enji[/link]. Obi Anne är regionalt ansvarig för Norden, men också en av tre globalt ansvariga för hela FanForce, Enji är Chapter Rep för Sverige. Chapter Rep innebär att man har ansvaret för att se till att möten blir av och att forumet följer de regler som finns. Dessutom har vi en co-CR, [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=557741]Neko[/link], som har ansvar för Göteborgsregionen.

  Vilka är reglerna på forumet?

  FFS följer reglerna som satts för resten av JC och FF, och de kan hittas här: [link=http://boards.theforce.net/tos.asp]Terms of Service[/link]. Varje gång man postar något här godkänner man att man känner till och lovar att följa dessa regler. Eftersom detta är ett forum där många av medlemmarna möts i verkligheten så är vi väldigt hårda mot all slags flaming här, ibland något hårdare än vad övriga JC är. Grova svordomar är inte heller tillåtna.

  Spoilers
  Ordet spoiler kommer från ordet "spoil" som betyder "förstöra", och är någonting som avslöjar handling, karaktärer eller dylikt från en film. Officiellt sett när det gäller Star Wars är det något som läckt ut om filmen och som alltså inte är släppt officiellt, men många personer har olika uppfattningar om vad som är en spoiler. Ett annat ord för spoiler som används här ibland är vingklaff. (Se FAQ:en lite längre ner.)

  Vår spoilerpolicy skiljer sig en aning från resten av JC. På FFS får INGENTING om Ep3 postas utanför de för avseendet skapade trådarna, såvida man inte markerar texten så den inte syns (och spoilers får inte ens skrivas på detta sätt utanför sin tråd.) Detta för att vi har flera medlemmar som inte vill veta någonting om filmen. När det gäller ikoner kan vi inte förbjuda någon att använda en Ep3-ikon, men av ren hänsyn ber vi våra medlemmar att inte använda någon sådan ikon om den kan anses visa för mycket handling. Diskussionen om vår spoilerpolicy kan hittas [link=http://boards.theforce.net/Sweden/b10327/14875823/]här[/link].

  Efter filmens premiär tillåts fler trådar om Ep3, dock skall alla sådana vara TYDLIGT märkta med Ep3 i titeln så att de som inte hunnit se filmen kan undvika dem om de vill. Dessutom ska titlarna inte avslöja någonting ur filmen.

  Denna spoilerpolicy kommer att hållas fram till torsdag 2 juni 2005, dvs två veckor efter premiären.


  En bra start i det här forumet

  När man tycker det är dags att börja posta på det är forumet är [link=http://boards.theforce.net/message.asp?topic=8919739]God Morgon[/link] ett bra ställe att börja på. Det är forumets sociala tråd där man postar om vad man gör på dagarna, eller vad som helst man har lust med. Hälsningsfraser som God Morgon, God Dag, God Kväll och God Natt är välkomna men inte nö
   
 3. Enji

  Enji Jedi Master star 6

  Registered:
  May 14, 2002
  Welcome to FanForce Sweden: The Unknown Regions! :)

  This is the English version of the above information.

  What is FanForce Sweden?

  FanForce is a network for Star Wars fans all over the world. This network is divided into regions, Sweden is a part of the region Nordic Countries. Within these regions we have official chapters, and unofficial forums. In order to become official the members have to have at least three real life meetings with at least three people present.
  We recommend you to read the [link=http://boards.theforce.net/message.asp?topic=8690858]FanForce FAQ[/link]. There is also an older, locked, [link=http://boards.theforce.net/message.asp?topic=4968020]Nordic Countries FAQ[/link], although it is not up to date with everything.

  The people responsible for this forum and FF Sweden are [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=224389][hl=snow]Obi Anne[/hl][/link] and [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=679741]Enji[/link]. Obi Anne is our RSA, which means she has responsibility for the region Nordic Countries, and Enji is Chapter Rep for FF Sweden. The Chapter Rep is responsible for seeing to that we meet up now and then, and that everybody follows the rules at the forum.
  We've also got a co-CR, [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=557741]Neko[/link], who is responsible for the Gothenburg region.


  What are the rules here?

  FFS follows the same rules as the rest of the JC and FF, they can be found here: [link=http://boards.theforce.net/tos.asp]Terms of Service[/link]. Every time you post here you accept to abide by these rules.
  Our spoiler policy is somewhat different from the rest of the JC, though. Following a discussion and a consensus from the group, we've decided that in FFS you can post NOTHING about Ep3 outside of the Ep3 threads, unless you black out the text. (This does not apply to spoilers, which are not allowed outside the spoiler thread no matter what.) This is because we have several members who do not wish to know anything about the upcoming film.
  When it comes to icons we can't possibly forbid anyone to use an Ep3 icon, but we do ask our members and people who visit us to show respect and perhaps refrain from using an icon that would be considered spoilerish for people.


  A good start in this forum

  Since most of our threads here are in Swedish, it may seem a little boring for a non-Swedish speaking visitor. Therefore we have a few English-speaking threads (well, the threads themselves doesn't speak, but you know what I mean... ;)). Here is a list of some of them:

  [link=http://boards.theforce.net/Sweden/b10327/15214750/]Visitors and tourists this way, please! --->[/link] - The most popular English thread. Here you can chat with people from FFS and other places, in English.
  [link=http://boards.theforce.net/Sweden/b10327/12843180/]Tag![/link] - A crazy thread for crazy people, who like running around the boards throwing stuff at each other...
  [link=http://boards.theforce.net/Sweden/b10327/16229313/]Hello from Pittsburgh FanForce![/link] - Our friends from Pittsburgh came here and started this thread
  [link=http://boards.theforce.net/Sweden/b10327/11626034/]Den Danske Café[/link] - Well, okay, it's not an English-speaking place, but it *is* an international thread since it's started by our Danish friends in FFDK...  Some links
  [link=http://kickme.to/ffsweden/]FF Sweden[/link] - Our homepage! Our webmistress is [link=http://boards.theforce.net/user.asp?usr=679741]Enji[/link].
  [link=http://fanforce.net/]FanForce.Net[/link] - The FanForce Main Page
  [link=http://www.starwars.com/]StarWars.com[/link] - The official site
  [link=http://www.theforce.net]TheForce.Net[/link] - The largest site
  [link=http://se.starwars.nu/]starwars.nu[/link] - The largest swedish site, with their own very nice [link=http://www.starwars.nu/forum/]boards[/link].
  [link=http://www.darkhorse.com/zones/starwars
   
 4. Obi Anne

  Obi Anne FF manager Celebrations star 8 Manager

  Registered:
  Nov 4, 1998
  upp och hoppa.
   
 5. Obi Anne

  Obi Anne FF manager Celebrations star 8 Manager

  Registered:
  Nov 4, 1998
  fastklistrad igen.
   
Thread Status:
Not open for further replies.