main
side
curve
 1. Welcome to the new boards! Details here!

Gwiezdne Wojny na DVD!!

Discussion in 'Poland' started by handzik, Nov 6, 2003.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. handzik

  handzik Jedi Master star 5

  Registered:
  Aug 20, 2002
  Takie info mozna przeczytac na TF.N:

  Some interesting things came to light. The marketing timeline for Star Wars is as follows - This week, The Clone Wars, then the original Star Wars trilogy is being released September 2004, then Episode 3 teaser advertising begins in January of 2005, Episode 3 May 2005, Episode 3 DVD/VHS November 2005. One little fun fact - seems that they have TWO Star Wars television ideas floating around the ranch...one would be animation and the other - LIVE ACTION. These television projects would be in 2006.

  W skrocie:
  -Oryginalna trylogia wychodzi na DVD juz we wrzesniu 2004 :D :cool: :D

  -kampania reklamowa EpIzodu 3 rozpoczyna sie w styczniu 2005

  -Epizod 3 wychodzi w kinach w maju 2005, a na DVD/VHS w listopadzie
   
 2. DarthRumcajs

  DarthRumcajs Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jun 29, 2003
  Raczej nie orginalna, tylko SE, albo nawet SSE :p a szkoda :(
   
 3. handzik

  handzik Jedi Master star 5

  Registered:
  Aug 20, 2002
  Ja caly czas mam cicha nadzieje, ze wkoncu kiedys dadza nam oryginalna OT na DVD.
   
 4. DarthRumcajs

  DarthRumcajs Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jun 29, 2003
  Taa... jak sobie z VHS przegram to bede mial :p
  Luca$ pewnie tego nie zrobi - dupek :mad:
   
 5. Master_Thon

  Master_Thon Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jul 24, 2003
  Ja tam czekam na SSSSE lub po prostu SE... ale nie mam nic przeciwko OT na DVD... Zobaczymy...
   
 6. Chimpo_the_Sith

  Chimpo_the_Sith Jedi Knight star 5

  Registered:
  Mar 15, 2003
  A mnie to jest obojetne czy bedzie OT czy SE czy moze nawet SSE byle by byla na DVD.
   
 7. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  jejq :D to juz we wrzesniu za rok :D ja chcem ja chcem ja chcem ja chcem ja chcem :D
   
 8. Falcon1300

  Falcon1300 Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Oct 20, 2003
  mi jest wszystko jedno czy OT, SE, SSE, XXLSE, byle bylo za mniej niz rok!

  Ponadto z tekstu wynika, ze mozemy sie spodziewac normalnego serialu telewizyjnego. Gdyby tak zekranizowali serie X-wing...........
   
 9. handzik

  handzik Jedi Master star 5

  Registered:
  Aug 20, 2002
  Ja juz zaczynam zbierac kase, jak myslicie ile mniej wiecej bedzie kosztowala trylogia? Indiana Jones na DVD jest chyba za jakies 250 zl, wiec licze ze SW nie drozsze.
   
 10. Master_Thon

  Master_Thon Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jul 24, 2003
  co mnie cena obchodzi :D... Musze to miec [face_devil]
   
 11. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  Swieta racja, Thon [face_devil] Ale kase i tak trzeba zebrac :p
   
 12. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  Troszke nowych cytatów :p :

  Nightwish informs us that Fox has decided to discontinue the Episode I & II DVDs, in preparation for the release of the Classic trilogy on DVD towards the end of 2004. The Episode II DVD has only been out for a year and the odd decision means that there will be limited stock in stores as the holidays approach. Could it have something to do with the Clone Wars cartoon DVD? Stay tuned.
  Update:
  The discontinue date for the DVDs has been pushed back to December 31st by Fox. Thanks to Nightwish for the alert


  Pochodzi to z forum CR'ow, post nadany przez Varza
   
 13. Master_Thon

  Master_Thon Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jul 24, 2003
  ciekawe...
  Co do tej kasy to i tak bedzie trzeba troche pozbierac w wakacje.. ale jakos sie zlozy :D... Oby tylko to wyszlo i wysilek nie poszedl na marne
   
 14. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  Od razu na marne.. :p przeciez pieniadze nie znikna, jak pozbierasz, a DVD nie wyjdzie :p (O a trzeba bedzie jeszce pozbieracm na Clone Wars :D
   
 15. Damarcus

  Damarcus Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jul 7, 2003
  A slyszeliscie jakie beda zmiany na SSE DVD ?? Niee ?? To juz wam wklejam:  AHN
  1. Dodano marsz Imperialny do pierwszego pojawienia siê Vadera na statku Lei.
  2. Gdy Obi-wan opowiada Luke?owi o jego ojcu, w tle temat Anakina przechodzi w marsz Imperialny.
  3. Efekt w³¹czania i wy³¹czania mieczy ?wietlnych zosta³ poprawiony i nie ma tam skacz¹cej klatki.
  4. Ma siê pojawiæ nowa scena, w której Imperator rozwi¹zuje Senat ? nakrêcona w czasie zdjêæ do Epizodu III.
  5. W kantynie w Mos Eisley, Durosi zostali zast¹pieni Neimoidianami, pojawi³y siê te¿ nowe osobniki z ras wystêpuj¹cych w prequelach. Tu nale¿y wyt³umaczyæ jedn¹ rzecz. Wkrótce po Mrocznym Widmie, gdy zauwa¿ono podobieñstwo miêdzy Durosami a Neimoidianami, og³oszono, ¿e s¹ t¹ sam¹ ras¹,< tylko, ¿e po kolonizacji Neimoidi jej mieszkañcy trochê wyewoluowali.
  6. Krwawi¹c¹ rêk¹ w kantynie zosta³a zast¹piona, przez nie krwawi¹c¹ ? gdy¿ miecz ?wietlny nie powinien pozostawiæ krwawi¹cej rany.
  7. Oryginalna wersja sceny pojedynku Greedo z Hanem Solo zosta³a przywrócona. Tu znów nale¿y siê wyja?nienie. Otó¿ w oryginalnej wersji klasycznej trylogii Han Solo strzeli³ pierwszy do Greedo. W wersji specjalnej to Greedo strzela pierwszy. Jest to o tyle dziwne, ¿e z tak ma³ej odleg³o?ci Greedo straszliwie chybia. Na dodatek niedawno Lucas przyzna³, ¿e w wersji oryginalnej zrobiono b³¹d w monta¿u i to Greedo mia³ strzelaæ pierwszy.
  8. Poprawiono trochê Jabbê i teraz, Han nie nastêpuje mu na ogon.
  9. R2-D2, który chwiejnym krokiem wje¿d¿a³ po rampie Soko³a Millennium zosta³ zast¹piony przez wygenerowanego komputerowo.
  10. Poprawiono te¿ wszystkie statki kosmiczne.
  11. Sokó³ Millennium unika teraz ognia my?liwców i niszczycieli robi¹c uniki.
  12. Tu¿ po zniszczeniu przez Gwiazdê ?mierci Alderaanu, pojawia siê nowa scena, w której Yoda na Dagobah odczuwa to, co siê sta³o. A nastêpnie przeskakujemy do reakcji Obi-wana.
  13. Dianoga w wysypisku ?mieci na Gwie?dzie ?mierci jest poprawiona komputerowo i zobaczymy jej wiêcej.
  14. Znikn¹³ napis ?Tractor Beam? ? wi¹zka ?ci¹gaj¹ca. W jego miejsce pojawi³ siê taki sam, lecz zapisany ju¿ w Aurebesh.
  15. Na Gwie?dzie ?mierci przewija siê wiêcej szturmowców.
  16. Temuera Morrison podk³ada g³os pod wszystkich szturmowców.
  17. Poprawiono pojedynek Obi-wana z Vaderem. Ma byæ teraz w nim wiêcej ruchów, ma byæ bardziej epicki. Byæ mo¿e pojawi siê przez chwile w nim tak¿e muzyka z Duel of the Fates.
  18. Zmieniono komputery i panele na Gwie?dzie ?mierci ? by przypomina³y bardziej te z prequeli.
  19. Plany Gwiazdy ?mierci w R2 maj¹ bardziej przypominaæ to, co pokazano w Ataku Klonów.
  20. Bitwa o Gwiazdê ?mierci jest ciekawsza. Zobaczymy wiêcej TIE Fighterów, a tak¿e my?liwców Rebelii. W tym kilka starych Naboo Starfighterów.
  21. Ma siê pojawiæ nowa scena, w której Vader l¹duje na Coruscant. Wyl¹duje w tym samym budynku, w którym zrobi³ to Dooku pod koniec Ataku klonów. Tyle, ¿e teraz nie jest on zaniedbany, a powa¿nie rozbudowany i pe³ni rolê Pa³acu Imperialnego. Vader spotyka siê tam z Palpatine?m i prosi o przebaczenia, a tak¿e informuje o nowej osobie w³adaj¹cej Moc¹.
  22. Chewbacca dostaje medal.

  TESB
  1. Tautany s¹ teraz zrobione komputerowo.
  2. Bitwa o Hoth jest trochê poprawiona. Zobaczymy jak statki Imperium l¹duj¹ na planecie. Zobaczymy wiêcej pojazdów i staræ miedzy ¿o³nierzami obu stron. AT-AT bêd¹ te¿ trochê poprawione.
  3. Znów us³yszymy g³os Temuery Morrisona jako szturmowców, a tak¿e Boby Fetta.
  4. Statki kosmiczne zostan¹ poprawione.
  5. Wielki kosmiczny ?limak bêdzie komputerowy.
  6. Ian McDiarmid pojawi siê w scenie rozmowy z Vaderem ? zosta³a ona jakoby na nowo nagrana. Na dodatek rozmowa ta jest d³u¿sza i odnosi siê bardziej do czasów prequeli.
  7. Twarz Yody bêdzie animowana komputerowo, dziêki temu zyska on ciekaw¹ mimikê. Na dodatek zostan¹ do³o¿one dwie sceny, wyciête, w których Yoda szkoli³ Luke?a.
  8. Zosta³a dokrêcona nowa scena, w której szturmowcy, tu¿ po z³apaniu Lei, Hana i Chewiego, przynosz¹ Vaderowi pud³o z fragmentami C-3PO. Vader poleci³ Chewiemu z³o¿yæ droida.
  9. Efekty mieczy ?wietlnych
   
 16. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  Damarcus, to jest taka lista jakiegos fana :) Flanelowiec powiedzial, ze nie zmienia juz bardziej Starej Trylogii :) :p
   
 17. Chimpo_the_Sith

  Chimpo_the_Sith Jedi Knight star 5

  Registered:
  Mar 15, 2003
  Czy ja wiem mnie sie te zmiany nawet podobaja :D
   
 18. Damarcus

  Damarcus Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jul 7, 2003
  Ja nie wiem czy fana bo to bylo z newsa na TF.N A trylogia ma wyjsc na DVD wiec...

  Tylko po cholere obok Anakina ma byc Padme, a moze w E3 zrobia z niej Jedi ?? :_|
   
 19. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  Fana... Lucas, mówil, ze zmian nie bedzie. :p To bardziej przypomina liste kto by czegos chcial... A zo do zmian, to mi sie niektore podobaja, inne mniej a jeszcze inne wogole. Lucas by nie zaryzykowal ze zmianami :p
   
 20. Damarcus

  Damarcus Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Jul 7, 2003
  Time will show :p
   
 21. handzik

  handzik Jedi Master star 5

  Registered:
  Aug 20, 2002
  [link=http://www.starwars.com/episode-iv/news/2004/02/news20040210.html] 21 Wrzesnia 2004... [/link] :D :D :D :D :D
   
 22. Chimpo_the_Sith

  Chimpo_the_Sith Jedi Knight star 5

  Registered:
  Mar 15, 2003
 23. Darth_Fizyk

  Darth_Fizyk Jedi Knight star 5

  Registered:
  Jul 10, 2003
  :D :D :D :D :D
  Ja sie juz doczekac nie moge :D a w dniu premietry bede siedzial przed empikiem :D chyba :D
   
 24. Xi-an

  Xi-an Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Sep 24, 2003
  !!! To, ze nie mam odtwarzacza to nic i tak kupie!!! :D :D :D :D :D

  Dodam jeszcze troche emotek, bo bardzo sie ciesze. :D :D :D :D :D

  Edycja trzecia: Dodam jeszcze troche wykrzyknikow. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 25. Jag__Fel

  Jag__Fel Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Feb 8, 2004
  Boze jakie to piekne:
  "Star Wars Trilogy", niecierpliwie oczekiwane wydanie DVD z kultowymi filmami "Gwiezdne wojny", "Imperium kontratakuje" i "Powrót Jedi", zadebiutuje na dyskach 21 wrzesnia, poinformowali przedstawiciele firm Lucasfilm Ltd. i 20th Century Fox Home Entertainment. 4-plytowe wydawnictwo, obok plyt z filmami, zawierac bedzie takze dysk ze specjalnie przygotowanymi materia³ami specjalnymi.

  Sluchajcie czy lezka w oku sie nie kreci!!! :D
   
Thread Status:
Not open for further replies.