main
side
curve
 1. Welcome to the new boards! Details here!

I need help translating an article on the Classic Trilogy DVDs!

Discussion in 'Denmark' started by Old_Brown_Shoe, Jun 27, 2004.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Old_Brown_Shoe

  Old_Brown_Shoe Jedi Master star 4

  Registered:
  Sep 23, 2001
  Hi! The posters in CT are trying to figure out what this article is saying about the CT DVDs, but it's in Danish, and since we seem to lack Danish speakers, we're only getting a vague idea. Can one of you help? :)

  Here is the link:
  http://dk.starwars.nu/nyheder/index.asp?iPageId=2299

  And here is the text:

  DER ER FIFLET MED DEN KLASSISKE TRILOGI!
  Onsdag 2. juni 2004

  Starwars.nu har været så heldige at få et eksklusivt smugkig på den kommende DVD udgivelse af Empire Strikes Back. Vi så ikke filmen i sin helhed men skippede rundt på DVD?en og så udvalgte scener. Vi kan bekræfte, at der er ændret ting i forhold til VHS Special Edition udgaven fra 1997. Den største ændring er umiddelbart scenen, hvor Darth Vader taler med hologrammet af Kejseren. Nu er det helt klart Ian McDiarmid, der giver den som Kejserens hologram!

  En anden scene, som helt klart er ændret, er scenen, hvor rebellerne første gang affyrer Ion kanonen og rammer en Star Destroyer. Her er ?eksplosionen? på Star Destroyeren EKSTREMT grøn, hvor den før var sådan lidt rød/gullig. I det hele taget virker det som om, der er en masse småting i løbet af filmen, som er ændret/?forbedret?. Dette kan dog også skyldes restaureringen eller den computerskærm vi så filmen på.

  Vi kan desuden nævne, at filmen er restaureret så flot, at man næsten kniber en tåre. Billedet står knivskarpt og ser ud som om, filmen er lavet i dag. Den er virkelig flot. I kan godt glæde jer.

  Endelig er de danske udgaver af DVD'erne blevet tekstet i USA, så nu hedder R2 "R2" og ikke "Erto", som det er tilfældet i øjeblikket på TV2, der bruger den gamle tekstning.

  Selvom ændringerne på ESB kun er til det bedre, med mindre man er decideret Star Wars purist, så kan man godt frygte/håbe for de to andre udgivelser. I A New Hope skal det blive spændende at se, om der går skyer for den ene af solene på Tatooine, om de har forbedret den forfærdelige CGI Jabba og om Greedo stadig skyder først (Lav det om George, PLEASE!).

  I Return of the Jedi er det helt store spørgsmål, om de har skrottet åndescenerne med Sebastian Shaw som Anakin og i stedet skiftet ham ud med Hayden Christensen ? Jeg håber ved Gud ikke det er sandt, men frygter det værste.

  OPDATERET
  Så er Return of the Jedi også kommet til Danmark, og vi kan roligt ånde lettede op, for Sebastian Shaw er ikke blevet erstattet af Hayden Christensen i Jedi Spirit scenen. Ligesom med ESB er RotJ også renset op, så den fremstår så flot, at man nærmest kniber en tåre!
  Nu mangler vi bare at se, hvad gode gamle George har gjort ved A New Hope!

  Sammen med RotJ er også den ekstra 4. disc med ektramaterialet kommet til DK. Der er blandt andet et 9 minutter og 7 sekunder langt preview for Episode III, hvor man blandt andet ser Anakin i sit Vader kostume, samt hvordan folkene fra ILM støber en ny Vader hjelm, fine sager!


  Skulle vi være så heldige også at få et kig på ANH, vil I selvfølgelig være de første, der får det at vide!
   
 2. Lord_Coras

  Lord_Coras Jedi Knight star 5

  Registered:
  Oct 26, 2001
  There has been tampered with the classic trilogy!
  Wednesday 2. June 2004

  Starwars.nu has been fortunate enough to get an exclusive peek on the upcoming DVD release of The Empire Strikes Back. We did not see the whole film but skipped through the DVD and watched selected scenes. We can confirm that several things have been changed in relation to the VHS Special Edition from 1997. The greatest change is the scene in which Darth Vader talks to the hologrram of the Emperor. Now it is definately Ian McDiarmid acting as the Emperor's Hologram.

  Another scene which is changed is the scene in which the rebels first fire the Ion cannon and hits a Star Destroyer. Here the ?explosionen? on the Star Destroyeren is EXTREMELY green, where it before was reddish-yellow. In all it seems like a lot of small things in the film has been changed/"improved". This might be because of the restoration or the computer monitor we watched it on.

  We can also mention that the film has been restored so beautifully that you almost cry. The picture is razor sharp and looks like the film was made today. It is really amazing. Look forward to it.

  Finally the Danish versions of the DVDs has been texted in the USA, So now R2's name is "R2" and not "Erto", as is the case on TV2 who uses the old captions.

  Although the changes on ESB only are for the better, unles you are a dedicated purist, you can still fear/hope for the other two films. In A New Hope it will be exciting to see if clouds pass one of the suns on Tatooine, if they have improved the horrible CGI Jabba and if Greedo still shoots first.

  With Return of the Jedi the big question is whether or not the spirit scene with Sebastian Shaw as Anakin has been replaced with Hayden Christensen.

  UPDATED
  Now Return of the Jedi has also come to Denmark and we can relax because Sebastian Shaw has not been replaced by Hayden Christensen in the Jedi Spirit scene. Like ESB also RotJ has been shined up to the point you lamost cry!
  Now we just need to see what good old George has done with A New Hope!

  Along with RotJ has the 4th disc with the bonus material arrived in DK. There is, amongst other things, a 9 minutes 7 seconds long preview for Episode III in which you can see Anakin in his Vader costume and also hos the crew from ILM molds a new Vader helmet. Great stuff!


  Should we get lucky and get a peek at ANH you will be the first to know.   
 3. Old_Brown_Shoe

  Old_Brown_Shoe Jedi Master star 4

  Registered:
  Sep 23, 2001
  That's great! Thank you very much! :)
   
 4. Lord_Coras

  Lord_Coras Jedi Knight star 5

  Registered:
  Oct 26, 2001
  No problem.
   
Thread Status:
Not open for further replies.