Sweden Några FENIX och/eller Sinkadus läsare här?

Discussion in 'Nordic Countries Discussion' started by Gamiel, Jan 13, 2014.

  1. Gamiel Force Ghost

    Member Since:
    Dec 16, 2012
    star 6
    Som titlen sager: finns det några FENIX och/eller Sinkadus läsare här som man kan diskutera artiklarna i dessa tidningar med?