Nietypowe pytanie...

Discussion in 'Poland' started by Master_Exar_Kun, Jul 29, 2003.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Master_Exar_Kun Jedi Youngling

  Member Since:
  Jul 26, 2003
  Jak nazywa³a siê planeta na której mie?ci siê Miasto w Chmurach (Cloud City). Wiem ¿e to g³upie pytanie ale wylecia³o mi to z g³owy. Wstyd siê przyznaæ w szczególno?ci ¿e znam na pamiêæ ka¿d¹ klatkê z filmów SW :p
 2. Chimpo_the_Sith Jedi Knight

  Member Since:
  Mar 15, 2003
  star 5
  No to chyba byl Bespin jak sie nie myle.
 3. Kirtan_Loor Jedi Youngling

  Member Since:
  Jul 1, 2003
  star 2
  Hmm Bespin that is :D
  I prosba jak do kazdego nowego uzytkownika. Zapomnij o polskich znakach diakrytycznych, bo potem trudno sie czyta twoja wypowiedz.
 4. Kirtan_Loor Jedi Youngling

  Member Since:
  Jul 1, 2003
  star 2
 5. Chimpo_the_Sith Jedi Knight

  Member Since:
  Mar 15, 2003
  star 5
 6. Master_Exar_Kun Jedi Youngling

  Member Since:
  Jul 26, 2003
  Co moge powiedziec, THX i sorki za polskie znaki :D
Thread Status:
Not open for further replies.