main
side
curve
 1. Welcome to the new boards! Details here!

Sjove Danske Ordsprog Og Spøjse Ord

Discussion in 'Denmark' started by Darth Dane, Oct 22, 2002.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Ja Spøjs er jo selv lidt at et specielt og ikke så ofte brugt ord.

  Et af de ordsprog jeg kan lide er:

  Den der kommer først til møllen, får først møllerens datter :eek: [face_laugh] :p  Har i andre der kan bruges?

  DD - Den Danske Splif

   
 2. Krede

  Krede Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Sep 20, 2000
  Jeg kan et på engelsk som er rigtig god og sand:

  Who's the more foolish? The fool or the fool who follows him?

  ;)

  Har også et par danske

  "lad være med at kaste med sten før bjørnen er skudt"

  eller

  "gå ikke over å'en efter brændte børn"
   
 3. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  Okay her er da nogle (taget fra Ambassen.dk)

  Nød lærer nøgen kvinde at springe over, hvor gærdet er lavest
  Nød lærer nøgen kvinde at tage det som en mand

  Når krybben er tom, så er Jesus gået

  Når krybben er tom, så spiser man hesten

  Man skal ikke kaste med dværge, når man selv er en undermåler

  Man skal ikke kaste med sten, når man bor på Nørrebro

  Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er et skrog

  Man skal ikke skyde med elastikker, når man selv går i gummistøvler

  Man skal ikke kaste med bowlingkugler, når man selv er en kegle

  Man skal ikke sælge skindet, før børnene er skudt

  Man skal ikke kaste med Steen, når man selv hedder Stoffer

  Man skal ikke skure hunden på hårene

  Man skal ikke excellere i fremmedord, man ikke er kompetent til at definere, da man så risikerer at abstrahere fra de relevante realiteter

  Man skal ikke sparke til nogen, når man ligger ned

  Kun en dråbe frygter ikke havet

  Kun havet frygter ikke tåber

  Brændt barn lugter ilde

  Den, der gemmer til natten, får krummer i sengen

  Den, der ikke laver fejl, lever i rutinen

  Den, der kommer først til Brugsen, får først handlet ind

  Den der tier - må jeg få den?

  Hver mand tror, tyv stjæler

  Hellere en kæp i øret end en bjælke i øjet

  Alle kan drikkes smukke

  Den rette nøgle åbner let låste døre

  Rige børn leger bedst

  Der er intet, der er så skidt, at du ikke kan glæde dig over, at det ikke skete for dig

  Gode dyr er rådne

  Man lærer, så længe man har lever

  Lykken slår den kække bi

  Man er først fuld, når man ikke kan ligge på gulvet uden at holde fast

  Hvis du møder et menneske uden smil, så giv ham et af dine

  Det kan højst gå godt hver gang

  En dårlig undskyldning er bedre end ingen undskyldning

  Hellere lykkelig af dumhed end klog af skade

  Ingen roser uden torne. Ingen grise uden orne

  Når man regner med præsten, pisser han på degnen

  At rejse er at vente

  Hvis ikke du rider den dag, du sadler, kan det være, at hesten er sur, når du endelig vil afsted

   
 4. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Heheh Snegleganger! :D De er fede.

  Min onkel der er tandlæge har et slogan der hedder Et bor i tanden er bedre end ti tænderpå bordet. ;)
   
 5. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  LOL panorina :)

  Her kommer lidt fler:

  En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold
  (Man lærer så længe man lever)
  Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts
  (Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus)

  Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidae bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden
  (En svale gør ingen sommer)

  Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible
  (Lige børn leger bedst)

  Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter
  (Tomme tønder buldrer mest)

  Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed
  (Tomme tønder buldrer mest)

  Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder
  (Blind høne kan også finde korn)

  Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt, når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet
  (Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i)

  Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge
  (Liden tue kan vælte stort læs)

  Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed
  (Den, der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den)

  Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme
  (Brændt barn skyr ilden)

  Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik
  (Brændt barn skyr ilden)

  Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering
  (Gammel kærlighed ruster ikke)

  Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen
  (Nød lærer nøgen kvinde at spinde)

  Ynk indpoder blottet feminist at fabrikere klæde udfra uld, hør eller bomuld
  (Nød lærer nøgen kvinde at spinde)

  Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens
  (For mange kokke fordærver maden)

  Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed
  (NÃ¥r enden er god, er alting godt)

  Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter
  (NÃ¥r krybben er tom, bides hestene)

  Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg tør udtrykke formodning om, at disse frugters ph-værdi er væsentligt lavere end 7"
  ("De er sure", sagde ræven. Den kunne ikke nå rønnebærrene)

  Det må ej a
   
 6. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  LOL

  Der er intet, der er så skidt, at du ikke kan glæde dig over, at det ikke skete for dig  Man skal ikke kaste med bowlingkugler hvis man selv er en kegle! :p
  DD - Den Danske Spliff

   
 7. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Gammel kærlighed ruster ikke, den rådner.

  -Rune T. Kidde (vistnok)
   
 8. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Læste lige en ny i dag:

  Nu er gode dyr rådne

  :D


  [face_plain] ...Move along move along....
   
 9. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  det her er godt nok kun et ord, men er jeg den eneste der synes at ordet ´næsegrus´ lyder lidt åndsvagt??
   
 10. TK-254

  TK-254 Jedi Youngling star 3

  Registered:
  Apr 30, 2002
  Det må jeg da nok give dig ret i.
  Men jeg må da indrømme at jeg aldrig har hørt nogle bruge det. I hvilken forbindelse kan det blive brugt?
   
 11. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  En af de enste gange jeg har hørt "næsegrus" blive brugt er i den danske oversættelse af Hobbitten, hvor hobbitterne falder næsegrus ned på jorden efter Gandalf fyrer noget af sit fyrværkeri af.... vistnok.
   
 12. Lilu

  Lilu Jedi Youngling star 3

  Registered:
  Mar 15, 2000
  Måske er det igen mine nørdede tendenser der slår til ingen, men der hvor jeg kommer fra er "næsegrus" da et forholdvis almindeligt ord.

  Men det mærkeligste udtryk jeg har hørt for nylig må være "selvrefererende inkonsistens"
  Nogen bud på hvad det betyder? :D
   
 13. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  godt spørgssmål Lilu :)

  Hvad er så transfunktionelgramatisk (ja det er i et ord, fandt det i retstavningordbogen. Og nej jeg er ikke autist :) )
   
 14. Mr_Mundi

  Mr_Mundi Jedi Master star 4

  Registered:
  May 24, 2002
  Hvis man søger på nettet, så finder man ud af, at "selvrefererende inkonsistens" betyder, at undergrave sine egne påstande, netop ved at komme med dem.
  Eks.: "Alle mennesker lyver"
  (Hvis alle mennesker lyver, så lyver man jo også selv, og så lyver alle mennesker dermed ikke) - make sense? :p

  Med hensyn til "transfunktionelgramatisk", så står der vel en forklaring i retskrivningsordbogen. I så fald, vil jeg da gerne vide, hvad det betyder. Nettet kunne ikke lige byde på noget.
   
 15. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  I ville blive overasket over hvor nemt man ka slippe for at svare på spørgsmål hvis man bare starter med at svarer "Alt er relativt".

  Eksempel:

  Ireterrene person: "Nå hvad synes du så om filmen? Var den god?"

  Paranorina: "Tja... alt er relativt."

  Ireterrene person: "Øh.. nå ja... Det ka der være noget om"

  [face_devil]
   
 16. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  desværre hr. mundi er der ikke forklaringer i retskrivningsordbogen, vi skal have fat i en nudansk ordbog. Kunne forestille mig det betyder et ord som har flere grammatiske funktioner (dvs. et ord der fx både er udsagnsord og navneord)

  LOL Panorina, den skal jeg huske at bruge :D
   
 17. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Et nyt ord for idag.  Gusten.


  Herligt ord, der ligger sig dejligt i munden...
  DD - Gusten Spliff

   
 18. Krede

  Krede Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Sep 20, 2000
  He he det er godt ord.... bliver næsten bedre hvis man sætter "gul" foran.


  mmmmm... gulgusten..... lyder egentligt lidt klamt.
   
 19. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Tjo, men det er ikke helt så brugbart som hvis det var uden gul.


  "aj, hvor gustent!"

  "aj, hvor gulgustent!"


  Den første flyder ligesom bedre i talen.

  DD - Gusten Spliff

   
 20. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  hvad med ordet lunefuldt, det ligger også godt i munden...
   
 21. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Mange af mine bandeord består af forskellige sammensætninger af ord man normalt ikek forbinder med hianden.

  Pikabe

  pikspasser

  Narhat

  Papnakke

  ...jeg tør ikke nævne dem alle, selv ikke her... ;)
   
 22. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Hey, er der nogle som vil sladre til mod´sne?

  Desuden er reglerne her anderledes end på de andre boards, fordi os danskere har et helt andet forhold til bandeord. Tror i at en mod ville komme her, medmindre nogle får deres opmærksom måske.

  Såååååeh, fyr den af :)

  DD - Fyr den af Spliff

   
 23. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Nå, det kan jo være nogle får ondt i røven over det, så jeg må hellere stoppe og annulere min opfordring til lovbrud [face_mischief]

  Noller er et andet godt ord, jeg lige hørte i en reklame.

  "Hold kæft hvor noller, mand" :D [face_laugh]

  DD - Annuleret Spliff

   
 24. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  "Spliff" er faktisk også et ret sjovt ord, men hvad mon det betyder? Jeg ved hvertfald at "steen" fra Steen og Stoffer bruger det som navn når han leger rumhelt :D

  Nej vent det er da "Spiff" han kalder sig er det ikke?
   
 25. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Hmmm, ka ik hus de
  DD - [face_laugh] Spliff

   
Thread Status:
Not open for further replies.