Sjove Danske Ordsprog Og Spøjse Ord

Discussion in 'Denmark' started by Darth Dane, Oct 22, 2002.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Paranorina Jedi Padawan

  Member Since:
  Nov 14, 2001
  star 4
  Vi siger da også "Ni".

  Ni = 9

  :p
 2. Krede Jedi Padawan

  Member Since:
  Sep 20, 2000
  star 4
  [face_laugh] [face_laugh] [face_laugh] D'oh! Måske skulle vi være "The jediknights who say NI"
 3. Paranorina Jedi Padawan

  Member Since:
  Nov 14, 2001
  star 4
  Eller bare "The Jediknights who say 9" bare for at gøre det extra vanskeligt for "de andre" at fatte ;)
 4. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  Jeg kan altså bedre lide.

  "The Jediknights who say 7" .... [face_mischief]
  DD - 7 Spliff

 5. Paranorina Jedi Padawan

  Member Since:
  Nov 14, 2001
  star 4
 6. Lord_Coras Jedi Knight

  Member Since:
  Oct 26, 2001
  star 5
  Skægt. Jeg er begyndt på Final Fantasy VII igen. :D


  (Off topic ;))
 7. snailwalker_DK Jedi Master

  Member Since:
  Jan 21, 2002
  star 4
  Ja de svenskere er kugleskøre...No offence obi anne :D
 8. Darth_Malignent Jedi Youngling

  Member Since:
  Apr 2, 2003
  star 2
  a æ li u å æ ø i æ å!

  Det var det en sønderjysk landmand skrev til sin kone. Hvad står der? That´s for me to know and you to find out...
 9. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  a æ li u å æ ø i æ å!

  Jeg er lige ude og æ(de?) ø(?) i ? ?


  Close?  DD - Close Spliff

 10. Lord_Coras Jedi Knight

  Member Since:
  Oct 26, 2001
  star 5
  Jeg er lige ude på øen i åen?
 11. Darth_Malignent Jedi Youngling

  Member Since:
  Apr 2, 2003
  star 2
  Damn Coras! Du er skarp! Hvordan går din valgkamp? sidst jeg tjekkede havde du vist hovedparten af mandaterne..
 12. snailwalker_DK Jedi Master

  Member Since:
  Jan 21, 2002
  star 4
  og hvis den ikke går bruger han bare bush metoden og får højsteret til at sige at man ikke må tælle stemmerne op ;)

  Men her er lidt ordsprog (tyvhugget fra www.ambassen.dk) ret sjov side faktisk :)

  En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold
  (Man lærer så længe man lever)
  Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts
  (Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus)

  Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidae bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden
  (En svale gør ingen sommer)

  Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible
  (Lige børn leger bedst)

  Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter
  (Tomme tønder buldrer mest)

  Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed
  (Tomme tønder buldrer mest)

  Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder
  (Blind høne kan også finde korn)

  Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt, når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet
  (Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i)

  Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge
  (Liden tue kan vælte stort læs)

  Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed
  (Den, der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den)

  Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme
  (Brændt barn skyr ilden)

  Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik
  (Brændt barn skyr ilden)

  Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering
  (Gammel kærlighed ruster ikke)

  Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen
  (Nød lærer nøgen kvinde at spinde)

  Ynk indpoder blottet feminist at fabrikere klæde udfra uld, hør eller bomuld
  (Nød lærer nøgen kvinde at spinde)

  Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens
  (For mange kokke fordærver maden)

  Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed
  (NÃ¥r enden er god, er alting godt)

  Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter
  (NÃ¥r krybben er tom, bides hestene)

  Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg
 13. Mr_Mundi Jedi Master

  Member Since:
  May 24, 2002
  star 4
  [face_laugh] [face_laugh] ROFL [face_laugh] [face_laugh]

  You're killing me Snail [face_laugh]
 14. Lord_Coras Jedi Knight

  Member Since:
  Oct 26, 2001
  star 5
  De er da morsomme. Var de også da du postede dem på side 1. ;)
 15. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  Forestil jer at alt har samme værdi, eller eksistens berettigelse. En ske som intet menneske ser, eksisterer stadigvæk, den eksisterer i kraft af sig selv. Hvis alt har samme værdi eller gyldighed(I forhold til eksistens), kan man jo sige at alt er lige gyldigt eller ligegyldigt :p

  DD - Ord Spliff

 16. JN327 Jedi Padawan

  Member Since:
  May 2, 2002
  star 4
  DD, prøver du at give os ondt i hovedet?
 17. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  Tjaaa...kom du til at tænke [face_mischief] ;)
  DD - Tanke Spliff

 18. Paranorina Jedi Padawan

  Member Since:
  Nov 14, 2001
  star 4
  Ka du ikke holde dit religiøse probaganda i The Senate DD? :p
 19. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  Propaganda!! Religiøst!!! Hva snakker du om!!! ?[face_plain] :p


  Bare fordi at man lige så noget, som var lidt sjovt....

  Men det vil sige at i rent faktisk læser nogle af de ting jeg skriver.... I'm amazed :p
  DD - Ord Spliff

 20. JN327 Jedi Padawan

  Member Since:
  May 2, 2002
  star 4
  Ja, mit DD-filter virker endnu ikke... [face_laugh]

  Edit: Post nr. 300! "Bib Fortuna, Twilek" bare vent! :D
 21. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  LOL, where do you get those filters?

  I know others who wants one [face_laugh]  DD - Filter Spliff

 22. GuardianJedi Jedi Youngling

  Member Since:
  Mar 4, 2003
  star 2
  Nær vør smager en Tuborg best?

  Vær gang!!
  :p

  Min "dansk" är "ikke" så bra, hoppas ni förstår!? (har säkert stavat fel)

  Vad betyder kugleskøre ?
  Jag tror jag ska skicka OA in hit för en titt... [face_mischief]

 23. Darth Dane Jedi Master

  Member Since:
  May 10, 2000
  star 4

  Hvornår smager en...


  kugleskøre

  kugle = ball

  skøre = crazy

  kugleskøre = ballcrazy? ...nah I don't think so


  Just weird or something

  håber du forstår ;)
  DD - Love Spliff

 24. Krede Jedi Padawan

  Member Since:
  Sep 20, 2000
  star 4
  Ballcrazy!!! [face_laugh] [face_laugh] [face_laugh] [face_laugh] DD!

  og jeg kan altså bedst lide Carlsberg!
 25. P-Nille Jedi Padawan

  Member Since:
  Apr 30, 2003
  star 4
  hæhæ ballcrasy...

  den med øen i åen er ret gammel... men var jeg bedre til at stave jysk ville jeg godt kunne give jer nogle jyske gloser i ikke vil knække.... dem må i få mundligt en go gang eller noget...

  btw et rigtigt godt ord er nu TRÆLS!!
Thread Status:
Not open for further replies.