main
side
curve
 1. Welcome to the new boards! Details here!

Sjove Danske Ordsprog Og Spøjse Ord

Discussion in 'Denmark' started by Darth Dane, Oct 22, 2002.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Vi siger da også "Ni".

  Ni = 9

  :p
   
 2. Krede

  Krede Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Sep 20, 2000
  [face_laugh] [face_laugh] [face_laugh] D'oh! Måske skulle vi være "The jediknights who say NI"
   
 3. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Eller bare "The Jediknights who say 9" bare for at gøre det extra vanskeligt for "de andre" at fatte ;)
   
 4. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Jeg kan altså bedre lide.

  "The Jediknights who say 7" .... [face_mischief]
  DD - 7 Spliff

   
 5. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Øhh.... 7 ?[face_plain]
   
 6. Lord_Coras

  Lord_Coras Jedi Knight star 5

  Registered:
  Oct 26, 2001
  Skægt. Jeg er begyndt på Final Fantasy VII igen. :D


  (Off topic ;))
   
 7. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  Ja de svenskere er kugleskøre...No offence obi anne :D
   
 8. Darth_Malignent

  Darth_Malignent Jedi Youngling star 2

  Registered:
  Apr 2, 2003
  a æ li u å æ ø i æ å!

  Det var det en sønderjysk landmand skrev til sin kone. Hvad står der? That´s for me to know and you to find out...
   
 9. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  a æ li u å æ ø i æ å!

  Jeg er lige ude og æ(de?) ø(?) i ? ?


  Close?  DD - Close Spliff

   
 10. Lord_Coras

  Lord_Coras Jedi Knight star 5

  Registered:
  Oct 26, 2001
  Jeg er lige ude på øen i åen?
   
 11. Darth_Malignent

  Darth_Malignent Jedi Youngling star 2

  Registered:
  Apr 2, 2003
  Damn Coras! Du er skarp! Hvordan går din valgkamp? sidst jeg tjekkede havde du vist hovedparten af mandaterne..
   
 12. snailwalker_DK

  snailwalker_DK Jedi Master star 4

  Registered:
  Jan 21, 2002
  og hvis den ikke går bruger han bare bush metoden og får højsteret til at sige at man ikke må tælle stemmerne op ;)

  Men her er lidt ordsprog (tyvhugget fra www.ambassen.dk) ret sjov side faktisk :)

  En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold
  (Man lærer så længe man lever)
  Individer, der er henvist til at residere i transparente domiciler, bør ikke tilrådes at anvende større eller mindre geologiske fragmenter som kasteskyts
  (Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus)

  Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidae bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden
  (En svale gør ingen sommer)

  Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible
  (Lige børn leger bedst)

  Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter
  (Tomme tønder buldrer mest)

  Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed
  (Tomme tønder buldrer mest)

  Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder
  (Blind høne kan også finde korn)

  Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt, når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indruffet
  (Man skal ikke kaste brønden til, når barnet er faldet i)

  Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge
  (Liden tue kan vælte stort læs)

  Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed
  (Den, der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den)

  Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme
  (Brændt barn skyr ilden)

  Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik
  (Brændt barn skyr ilden)

  Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering
  (Gammel kærlighed ruster ikke)

  Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen
  (Nød lærer nøgen kvinde at spinde)

  Ynk indpoder blottet feminist at fabrikere klæde udfra uld, hør eller bomuld
  (Nød lærer nøgen kvinde at spinde)

  Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens
  (For mange kokke fordærver maden)

  Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed
  (NÃ¥r enden er god, er alting godt)

  Blandt heste kan der, efter indtagelse af de for dem forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter
  (NÃ¥r krybben er tom, bides hestene)

  Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med et bestemt træs frugter, udtalte ræven sarkastisk: "Jeg
   
 13. Mr_Mundi

  Mr_Mundi Jedi Master star 4

  Registered:
  May 24, 2002
  [face_laugh] [face_laugh] ROFL [face_laugh] [face_laugh]

  You're killing me Snail [face_laugh]
   
 14. Lord_Coras

  Lord_Coras Jedi Knight star 5

  Registered:
  Oct 26, 2001
  De er da morsomme. Var de også da du postede dem på side 1. ;)
   
 15. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Forestil jer at alt har samme værdi, eller eksistens berettigelse. En ske som intet menneske ser, eksisterer stadigvæk, den eksisterer i kraft af sig selv. Hvis alt har samme værdi eller gyldighed(I forhold til eksistens), kan man jo sige at alt er lige gyldigt eller ligegyldigt :p

  DD - Ord Spliff

   
 16. JN327

  JN327 Jedi Padawan star 4

  Registered:
  May 2, 2002
  DD, prøver du at give os ondt i hovedet?
   
 17. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Tjaaa...kom du til at tænke [face_mischief] ;)
  DD - Tanke Spliff

   
 18. Paranorina

  Paranorina Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Nov 14, 2001
  Ka du ikke holde dit religiøse probaganda i The Senate DD? :p
   
 19. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Propaganda!! Religiøst!!! Hva snakker du om!!! ?[face_plain] :p


  Bare fordi at man lige så noget, som var lidt sjovt....

  Men det vil sige at i rent faktisk læser nogle af de ting jeg skriver.... I'm amazed :p
  DD - Ord Spliff

   
 20. JN327

  JN327 Jedi Padawan star 4

  Registered:
  May 2, 2002
  Ja, mit DD-filter virker endnu ikke... [face_laugh]

  Edit: Post nr. 300! "Bib Fortuna, Twilek" bare vent! :D
   
 21. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  LOL, where do you get those filters?

  I know others who wants one [face_laugh]  DD - Filter Spliff

   
 22. GuardianJedi

  GuardianJedi Jedi Youngling star 2

  Registered:
  Mar 4, 2003
  Nær vør smager en Tuborg best?

  Vær gang!!
  :p

  Min "dansk" är "ikke" så bra, hoppas ni förstår!? (har säkert stavat fel)

  Vad betyder kugleskøre ?
  Jag tror jag ska skicka OA in hit för en titt... [face_mischief]

   
 23. Darth Dane

  Darth Dane Jedi Master star 4

  Registered:
  May 10, 2000

  Hvornår smager en...


  kugleskøre

  kugle = ball

  skøre = crazy

  kugleskøre = ballcrazy? ...nah I don't think so


  Just weird or something

  håber du forstår ;)
  DD - Love Spliff

   
 24. Krede

  Krede Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Sep 20, 2000
  Ballcrazy!!! [face_laugh] [face_laugh] [face_laugh] [face_laugh] DD!

  og jeg kan altså bedst lide Carlsberg!
   
 25. P-Nille

  P-Nille Jedi Padawan star 4

  Registered:
  Apr 30, 2003
  hæhæ ballcrasy...

  den med øen i åen er ret gammel... men var jeg bedre til at stave jysk ville jeg godt kunne give jer nogle jyske gloser i ikke vil knække.... dem må i få mundligt en go gang eller noget...

  btw et rigtigt godt ord er nu TRÆLS!!
   
Thread Status:
Not open for further replies.